Skip to main content

နည်းဥပဒေများ

အမှတ်စဥ် နည်းဥပဒေ အမည်/ခေါင်းစဥ် နေ့စွဲ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၁၉၉၇ တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီ နည်းဥပဒေများ Download