Skip to main content

အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အမှတ်စဥ် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမည်/ခေါင်းစဥ် နေ့စွဲ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၂၃ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း Download
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀၂၃ တိရစ္ဆာန် ရောဂါကင်းရှင်းရေးဇုန်နှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ဇုန်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း Download
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၃ မွေးမြူရေးမြေ ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း Download
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၃၂/၂၀၂၁ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း Download
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃၄/၂၀၁၉ Essential Order Download