တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ဇူလိုင်လ 26, 2019

           မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီး၍ FAO-LIFT စီမံကိန်းအထောက်အပံ့ဖြင့် တိရစ္ဆာန်ရောဂါကာကွယ်တာဆီးရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက်နေ့မှ (၂၅) ရက်နေ့အထိ Gra

ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ဝက်ခြံများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

မေလ 17, 2019

         မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီး၍ FAO-LIFT စီမံကိန်းအထောက်အပံ့ဖြင့် ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ်နှင့်အညီ ဝက်ခြံများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆

ကျွဲ/နွားကုန်သွယ်မှု အကြံပေးအဖွဲ့ ဒုတိယအကြိမ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

မေလ 17, 2019

           ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ကျွဲ၊ နွား ကုန်သွယ်မှုအတွက် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ မူဝါဒများချမှတ်နိုင်ရေးနှင့် ကျွဲ၊ နွားကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်နွယ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများကို လိုအပ်သည့် အကြ