ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါ

ဆာကိုဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဖြစ်သော ဝက်အားနည်းရောဂါ

ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါစို့

မန္တလေးတိရစ္ဆာန်ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်း

နို့အုံရောင်ရောဂါ

BSL2 ရန်ကုန်

နို့စားနွားမွေးမြူရေး (အပိုင်း ၁)

မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(ESMP) နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများသိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

ဘဲမွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၂)

ဘဲမွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၁)