နို့စားနွားမွေးမြူရေး (အပိုင်း ၁)

မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(ESMP) နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများသိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

ဘဲမွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၂)

ဘဲမွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၁)

ကြက်မွေးမြူရေး အပိုင်း-၂

ကြက်မွေးမြူရေးစာအုပ် အပိုင်း (၁)

နွားမွေးမြူရေး အပိုင်း -၂

ကျေးလက်ဒေသ (သို့မဟုတ်) တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝက်မွေးမြူရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်

ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါသယ်ဆောင်ဖြစ်ပွားစေနိုင်သောငှက်ရိုင်းများ_လက်ကမ်းစာစောင်

ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး_လက်ကမ်းစာစောင်