တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်မှလူသို့ကူးစက်တတ်သောရောဂါများဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဗဟိုဌာန၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကော်မတီအစည်းအဝေး

ဧပြီလ 25, 2019

(၁၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်မှလူသို့ ကူးစက်တတ်သောရောဂါများဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဗဟိုဌာန၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကော်မတီ (ASEAN Coordinating Center for Animal Health an