မွေးမြူရေးဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာစောင်များ

ဇူလိုင်လ 24, 2019

 

၁။ ကျွဲမွေးမြူရေး  To download pamphlet click here

၂။ ဆိတ်မွေးမြူရေး To download pamphlet click here

၃။ နွားနောက် မွေးမြူရေး  To download pamphlet click  here

၄။ ခိုင်းနွားမွေးမြူရေး  To download pamphlet click here 

၅။ နို့စားနွား မွေးမြူရေး To download pamphlet click here  

၆။ ဝက်မွေးမြူရေး To download pamphlet click here 

၇။ နေဗီယာစိုက်ပျိုးရေး   To download pamphlet click here

၈။ မြက်ချဉ်ဖတ်ပြုလုပ်ခြင်း To download pamphlet click here

၉။ ကောက်ရိုးကိုယူရီးယားဖြင့်ပြုပြင်ကျွေးမွေးခြင်း  To download pamphlet click here