မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌါန၏နောက်ခံသမိုင်းအကြောင်း