တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်

နိုဝင်ဘာလ 11, 2020

တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက် 

ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခနှုန်းထား အသစ်သတ်မှတ်ခြင်း

အောက်တိုဘာလ 14, 2020

ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခနှုန်းထားများ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း   </body></html>

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများခေါ်ယူခြင်း

သြဂုတ်လ 31, 2020

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

လျှောက်လွှာပုံစံများ

သြဂုတ်လ 18, 2020
စဉ် အကြောင်းအရာ