Image: 

တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်

နိုဝင်ဘာလ 11, 2020

တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ အစာထုတ်လုပ်ရောင်းချရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်