တင်ဒါအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

မတ်လ 10, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသ (သို့မဟုတ်) တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝက်မွေးမြူရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက်

ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2020

ကျေးလက်ဒေသ (သို့မဟုတ်) တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝက်မွေးမြူရာတွင် လိုက်နာရမည့်ညွှန်ကြားချက် 

(က) ခြံလှောင် မွေးမြူရမည်။

(ခ) ခြံသည် လေကောင်းလေသန့်ရရှိရမည်၊ သန့်ရှင်းရမည်။

မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (ESMP) နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများထံမှ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2020

မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များ အထွက်တိုးစေရန်အတွက် မေထုန်မဲ့သားစပ်မှု ( Artificial Insemination Service) အား တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ လအလိုက် တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ

ဇန်နဝါရီလ 24, 2020

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေ