အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးစီမံကိန်း

ဧပြီလ 29, 2019
အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ
စီမံကိန်းခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံ အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှု တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးစီမံကိန်း (Immediate Technical Assistance to Strengthen Emergency Preparedness for Highly Avian Influenza (HPAI))
ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ (USAID)
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း
 • ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO))
 • နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိရစ္ဆာန်ရောဂါများဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဌာန
 • မြန်မာနိုင်ငံ( FAO ECTAD Myanmar)
ကာလ (၃) နှစ်

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ    အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါနှင့် အပျော့စားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဒေသများနှင့် ဖြစ်ပွားရန်အလားအလာများသည့် ဒေသများ
ရည်ရွယ်ချက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန်
အကျိုးကျေးဇူးရရှိသူများ
 • ကြက်ခြံများ
 • ရောဂါရှာဖွေရေးဓါတ်ခွဲခန်းများ
လုပ်ဆောင်ချက်များ
 • ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားစေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၊
 • ဇီဝလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို ပိုမိုသိရှိလိုက်နာကျင့်သုံးလာ စေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဓာတ်ခွဲခန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တန်ဖိုးကွင်းဆက် (value chain) ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူ၍ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် တစ်ခုတည်းသော ကျန်းမာရေး မဟာဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Draft National One Health Strategic Framework and Action Plan of Myanmar) ရေးဆွဲရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အပျော့စားကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်း၊
အကျိုးကျေးဇူးများ
 • ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ စူးစမ်းရှာဖွေလေ့လာရေးနှင့် လျင်မြန်စွာ တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း၊
 • ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း၊
 • မွေးမြူရေးဇုန်များတွင် ဇီဝလုံခြုံမှု မြှင့်တင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ရောဂါဝင်ရောက်မှု အားကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊
 • ကြက်နှင့်ကြက်ထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်မှုကွင်းဆက် လေ့လာရေး လုပ်ငန်း များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း  ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစွမ်းရည်နှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများတိုးတက်လာခြင်း၊
 • မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုများအား လျော့ချ နိုင်ခြင်း၊
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ Website Link များ http://www.fao.org