မြန်မာနိုင်ငံ ခွာနာလျှာနာရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်း

ဧပြီလ 29, 2019
အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ
စီမံကိန်းခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံ မြန်မာနိုင်ငံ ခွာနာလျှာနာရောဂါ  ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်း ( OIE-LBVD Myanmar FMD Control Project)
ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်း နယူးဇီလန်နိုင်ငံအစိုးရ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(OIE)
ကာလ (၃) နှစ်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ   
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့နယ်(၁၃)ခု
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိမြို့နယ်(၁၁) ခု
ရည်ရွယ်ချက် ခွာနာလျှာနာရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအားကောင်းစေရန်
အကျိုးကျေးဇူးရရှိသူများ
 • နွားမွေးမြူသူများ
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ
 • ရောဂါရှာဖွေရေးဓါတ်ခွဲခန်းများ
 • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနာရှိဝန်ထမ်းများ
လုပ်ဆောင်ချက်များ
 • စီမံကိန်းဒေသရှိကျေးရွာများတွင် ရောဂါများတွင်ရောဂါ အန္တရာယ်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း
 • ရောဂါစူးစမ်းလေ့လာခြင်း
 • Animal Movement Study လုပ်ဆောင်ခြင်း
 • ကျေးရွာပေါင်း (၁၉၆၈)ရွာတွင် ကျွဲနွားများအား အခမဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး ခြင်း
 • တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး အကူလုပ်သားများအား ခွာနာလျှာနာ ရောဂါဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း၊ ရောဂါဖြစ်ပွားလာပါက ဆောလျင်စွာ သတင်းရရှိနိုင်ရေး၊ လက်ဦးမှုူရရှိနိုင်ရေးနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင် ရွက်ခြင်းတို့အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း
 • ပြည်သူလူထုအသိပညာပေး လုပ်ငန်းများကို စီမံကိန်း မြို့နယ်(၂၄)ခုမှ ကျေးရွာပေါင်း(၂၄၀)တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း
 • ကျေးရွာရှိ ကာကွယ် ဆေးထိုးပြီးသော ကျွဲနွားများ၌ ကာကွယ်ဆေး၏ အကျိုး အာနိသင်(သို့) ရောဂါခုခံနိုင်သည့် စွမ်းရည်တိုင်းတာမှုလုပ်ငန်း (Post Vaccination Monitoring)များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း
 • ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်း များပေးခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်း
အကျိုးကျေးဇူးများ
 • စီမံကိန်းဒေသများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု လျော့ချနိုင်ပြီး တောင်သူလယ်သမား များ၏ ဝင်ငွေ တိုးတက်လာခြင်း
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများကို သင်တန်းများ ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံး မှုနည်းပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုများစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း
 • ကျွဲနွားများအား ခွာနာလျှာနာရောဂါ ကာကွယ်ဆေးအဆ (၁၆)သိန်းကျော်ကို အခမဲ့ထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ Website Link များ  https://www.facebook.com/FMDProject

 http://www.oie.int

 https://www.mfat.govt.nz