တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်မြင့်မားရေးမှတဆင့် အပူပိုင်းဒေသရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူနေမှုဘဝတိုးတက်မြင့်မားရေးစီမံကိန်း

ဧပြီလ 25, 2019
စီမံကိန်းခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စျေးကွက်မြင့်မားရေးမှတဆင့် အပူပိုင်း ဒေသရှိ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လူနေမှုဘဝတိုးတက် မြင့်မားရေးစီမံကိန်း (Improving Farmer Livelihoods in the Dry Zone through Improved Livestock Health, Productivity and Marketing)
ထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (Livelihood and Food Security Trust Fund- LIFT Fund)
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
ကာလ (၃) နှစ်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ

ဆောင်ရွက်သည့်နေရာ   
 • နွားထိုးကြီး
 • မြင်းခြံ
 • တောင်သာ
 • မလှိုင်
 • ပခုက္ကူ
 • ရေစကြို
ရည်ရွယ်ချက် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျသော တောင်သူလယ်သမားများ ၏ လူနေမှုဘဝနှင့် အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး၊ ထုတ်လုပ် မှုနှင့် စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးမှတဆင့် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်
အကျိုးကျေးဇူးရရှိသူများ
 • မွေးမြူသူများ
 • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ
လုပ်ဆောင်ချက်များ
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလုပ်သားဆိုင်ရာမူဝါဒများချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည်များပံ့ပိုးခြင်း
 • တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာနှင့်လိုအပ်သောပံ့ပိုးမှုများထောက်ပံ့ခြင်း
 • မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများချမှတ်နိုင်ရေး၊ ဝက်အသားတိုးမွေးမြူရေး၊ ဝက်၊ မျိုးနွားသိုး/ နွားမျိုးကောင်းမျိုးသန့်များပြန့်ပွားရေး၊ သိုး/ဆိတ်အသားတိုးမွေးမြူ ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့များပေးခြင်း
 • စျေးကွက်တည်ငြိမ်ရေး၊ မေထုန်မဲ့ သားစပ်လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး များ ပံ့ပိုးခြင်း
 • နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများပေါ်ပေါက်လာစေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးခြင်း
အကျိုးကျေးဇူးများ
 • အမျိုးသားအဆင့်တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်း ကောက်ယူမှုအတွက် သင်တန်း များ၊ ဘဏ္ဍာငွေနှင့် နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် မွေးမြူထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ အခြေခံကိန်းဂဏန်းများရရှိခဲ့ပါသည်
 • တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးလုပ်သား ဆိုင်ရာမူဝါဒများချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး မွေးမြူ ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်လာစေပါသည်
 • ကုန်သွယ်မှုပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်
 • နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်

အဖွဲ့အစည်းများ၏ Link များ

http://www.fao.org/myanmar/en/

https://www.lift-fund.org/