မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာ (Microsoft Excel) သင်တန်းဖွင့်လှစ်

September 06, 2019

နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၃၆) ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် ဌာနတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်မီသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက်