• ဓာတ်ခွဲခန်းများ တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်

  ဖုန်းအမှတ်

  e-mail
  တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာနစု (အင်းစိန်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်းမြောက် 01-3640789

  01-3640677

  Vetbiologics.lbvd@gmail.com
  ခွာနာလျှာနာဌာနစိတ် (ရန်ကုန်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်းမြောက် 01-3640302 fmdlbvdyg@gmail.com
  ဘက်တီးရီးယားဌာနစိတ်(အင်းစိန်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်းမြောက် 01-3640302  Bvpl.ygn@gmail.com
  ဗိုင်းရပ်စ်ဌာနစိတ်(အင်းစိန်) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ကြို့ကုန်းရပ်ကွက်၊ (၁)လမ်းမြောက် 01-3640302  Lbvd.virussect@gmail.com
  အထက်မြန်မာပြည် ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးဓာတ်ခွဲခန်း ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊နန်းမြိုင်လမ်း၊ ကျောက်တောင်ရပ်ကွက်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 08-52022738 Umvpl.pol.lbvd@gmail.com